إعلان عن مناقشة أطروحة

ناقشت السيدة ماجدة نابيغ أطروحتها للدكتوراة بعنوان :

“Intelligence territoriale et développement régional : Etude de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab au sud du Maroc Conception d’un modèle général pour la mise en place d’un dispositif d’intelligence territoriale régional”

تحت إشراف الأستاذتين Evelyne BROUDOUX و Ghislaine CHARTRON  وذلك يومه الجمعة 18 ديسمبر  2020.